I dag vil jeg huske, at du i din essens er en idé om udveksling. Om at lade information flyde frit og tilgængeligt. At du, som en bærer af netværk, skal give mig mulighed for at møde andre idéer og tanker end dem jeg kender i forvejen.

Se hele denne…


10 quicktips til kreativitet

Du sidder fast i en kreativ proces, du skal løse et problem eller du synes generelt du eller I på dit hold får for lidt eller for dårlige idéer, no worries. Her er ti tips, der omgående giver dig flere idéer og slipper kreativiteten løs.

Og…


Jeg vil gerne læse teksten op for dig. Klik her og lyt til den som podcast!

Sult, det er noget fanden har skabt. Ethvert menneske har mødt den svagt kvalmende fornemmelse af maven kræver sit. Humøret falder og pludselig bides hestene. Man bliver mere spids og skarp, uden man helt…


Jeg vil gerne læse teksten op for dig. Klik her og lyt til den som podcast!

Helte, det er noget som fanden har skabt. Nu er jeg jo dansker og derfor vældig dansk. Meget mere dansk end jeg selv går og tænker og tror. Sådan er for de fleste af…


Jeg vil gerne læse teksten op for dig. Klik her og lyt til den som podcast!

Den der overflødige deciliter, der er tilbage i dunken når man har fyldt sprinklervæske på bilen, den har fanden skabt. Og det på en dag, hvor han i ekstra grad ville udnytte en af…


Jeg vil gerne læse teksten op for dig. Klik her og lyt til den som podcast!

Hunde, det er noget fanden har opfundet. Tag f.eks. min hund Molly. Hun er en utrolig smuk hund. Hun er den type hund, der ofte bliver brugt som billede på hundemad til middelvægtklassen af…


Det ene øjeblik var jeg en ung, fremadstræbende tv-producer der arbejdede hos en svensk mediekoncern i London — det næste var jeg så lammet af angst at jeg ikke turde tage toget på arbejde eller falde i søvn om aftenen.

Jeg sidder i en sofa hjemme hos min far og…

Patrick Bay Damsted

Head of new thoughts — http://damsted.net

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store